Начало › За нас › Управление

Доц. д-р Боряна Богданова е заместник декан на Стопански факултет, преподавател към катедра „Статистика и иконометрия“, като от 2016 г. до момента е ръководител на Кариерния център към същия факултет.

Тя е академичен директор на магистърската програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“, в рамките на която преподава базови курсове в областта на статистическия анализ, обработката на големи масиви от данни и приложенията на изкуствения интелект.

Активен член и ментор към Data Science Society, с редица публикации в реферирани и индексирани научни списания и значителен опит като член на екип и ръководител на научно-изследователски проекти.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum