Начало › За нас › Управление

Заместник-декан по учебната дейност на Стопанския факултет и председател на Учебната комисия на Стопанския факултет. От 2020 г. доц. Златинов е ръководител на катедра „Икономика“, в която преди това е бил научен секретар. Ръководител е на МП „Икономика и финанси“ и администратор на МП „Митнически и данъчен контрол“.

Доц. Златинов е специализирал в Австрия към Международния валутен фонд и в Люксембург към Европейската сметна палата. През 2014 г. е участник в Петата юбилейна среща с лауреати на наградата по икономика в памет на Алфред Нобел в Линдау, Германия. Работил е в Българската народна банка в периода 2010-2016 г.

Участвал е в 15 международни, национални и университетски научноизследователски и приложни проекти. Автор е на над 60 публикации в страната и чужбина, свързани с изследване на цикличното развитие на икономиката, моделирането на макроикономическите процеси, взаимодействието на макроикономическите политики и пазара на труда.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum