Начало › За нас › Управление

Д-р Илия Атанасов е преподавател в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и част от катедра „Икономика“.

Завършил е бакалавърска степен по макроикономика, магистър е по финанси и докторската му степен е в областта на политическата икономика.

Автор е на редица научни публикации в областта на икономическия растеж и поведенческата икономика. В Стопански факултет преподава дисциплините „Микроикономика“ и „Поведенческа икономика“.

Избран е от Българската макроикономическа асоциация (БМА) да участва на седмата среща с нобеловите лауреати по икономика в град Линдау.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum