ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ
ПРОЕКТИ РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПОСОКА
ИНИЦИАТИВИ ПРОГРАМИ

ДОБРЕ ДОШЛИ

Фондацията “ФЕБ” е юридическо лице с идеална цел, учредена от проф. Георги Чобанов през 2016 г.
Тя подпомага развитието на Стопански факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” и осъществява
дейност в обществена полза.

ФЕБ

ЗА НАС

Фондацията се стреми да постигне следните цели:

Подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, техниката и технологиите

Утвърждаване и разпространение на идеята за “устойчиво развитие” и нейното обогатяване.

ФЕБ

ПРОЕКТИ

+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2024 © Всички права запазени | Inventum