Начало › За нас › Екип

Образование:
1995 – 2000 – средно образование в Природо-математическа гимназия, гр. Ловеч, профил Биология с английски език.
2000 – 2004 – бакалавър по специалността Химия и Физика, СУ, Химически факултет.
2004 – 2006 – магистър по Медицинска и фармакологична биофизикохимия, СУ, Химически факултет.
2007 – 2009 – докторант в катедра Физикохимия, лаборатория по Биофизикохимия, СУ, Химически факултет.
2011 – Доктор по химически науки (Физикохимия), СУ, 2011г.

Професионален опит:
2009 – 2012 – Асистент по Физикохимия, Катедра Физикохимия, Факултет по химия и фармация, СУ.
2012 – Главен асистент по Физикохимия, Катедра Физикохимия, Факултет по химия и фармация, СУ.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2024 © Всички права запазени | Inventum