Начало › За нас › Управление

Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е изнасял гост-лекции в Германия, Украйна и Босна и Херцеговина. Работил е като гост-изследовател в University of Florida (Gainesville) и в University of Pittsburgh.

Участва в управлението на международни и национални проекти в партньорство с водещи академични институции от ЕС.

Участва в управлението на редица бизнес асоциации: член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет; член на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“; зам.-председател на Управляващия борд в Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при Българската търговско-промишлена палата.

В периода 2002-2004 г. е председател на УС в студентската организация „Бизнес клуб – Софийски университет“, а през 2007-2008 г. е Председател на УС в Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ.

От декември 2022 г. е избран за независим член на Надзорния съвет в УниКредит Булбанк АД след одобрение от банковия надзор на ЕЦБ и БНБ.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum