Начало › За нас › Управление

Доктор на икономическите науки и професор по икономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Доктор на естествените науки, Декан – основател на Стопанския факултет на Софийския университет, Директор на Високотехнологичния Бизнес център на Софийския университет.

Директор на Центъра за икономика и политика на Китай.

Преподава: Статистика, Иконометрия, Принципи на икономическия анализ, Институционална икономика, Бизнес оценяване, Стартиране на високотехнологичен бизнес. Научни изследвания: Правила и норми на поведение в стопанската система, Четвърта индустриална революция,

Модерния път на коприната, Data Science. E-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum