Начало › За нас › Политики

ФЕБ

ПОЛИТИКИ

В качеството си на администратор на лични данни, Фондация „ФЕБ“ има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

За контакт с Комисията за защита на личните данни:

тел.: 02/91-53-519, имейл: kzld@cpdp.bg

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

  • Човешки ресурси;
  • Контрагенти;
  • Кореспонденция;
  • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред фондация „ФЕБ“ в качеството ѝ на администратор на лични данни;
  • Уведомления за нарушения за сигурността на данните.

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на членове на Управителния съвет, Контролния съвет, Изпълнителния директор, кандидати за работа, настоящи и бивши служители на фондация „ФЕБ“ .

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотно-шения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Фондация „ФЕБ“ осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

Фондация „ФЕБ“  определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Фондация „ФЕБ“  връща документите, по начина, по който са подадени.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, фондация „ФЕБ“  обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД, ТЗ и др.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това се изисква или е посочено в закон.

Кореспонденция

Във връзка с упражняването дейността на фондация „ФЕБ“, упълномощените лица водят кореспонденция с физически лица.

При обработването на информацията, съдържаща се в кореспонденцията с фондация „ФЕБ“, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на Фондацията в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред фондация „ФЕБ“  в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред фондация „ФЕБ“, за личните данни, които фондация „ФЕБ“ обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред фондация „ФЕБ“, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги

Когато подавате искане или задавате въпрос през предоставените за целта форми на институционалния сайт, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на фондация „ФЕБ“ .

Фондация „ФЕБ“  използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга (депозиране на искане във фондация „ФЕБ“ или получаване на отговор на зададен от Вас въпрос). Фондация „ФЕБ“ не предоставя тази информация на трети лица.

Използване на бисквитки

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

Нашият уеб сайт използва „бисквитки”, необходими за неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, за работа на банера за съгласие с използваните бисквитки.

Списък на използваните от нас „бисквитки”:

  • Необходими (функционални) бисквитки

Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия уебсайт, тъй като Ви дават възможност да разглеждате информацията в него и да използвате неговите функции. Чрез тях запаметяваме Вашите настройки за показване като език, контраст на цветовете или размер на шрифта, както и дали сте приели използването на бисквитки на този сайт. Някои от тези бисквитки са сесийни, а други – постоянни. Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската сесия или затваряне на приложението. Постоянните бисквитки остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

Тези бисквитки ни позволяват да съобразим работата на нашия сайт с предпочитанията на нашите посетители, за да използвате неговата пълна функционалност, да гледате видеата в него и др. подобни. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

  • Аналитични бисквитки

Ние използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем каква е посещаемостта на нашия сайт, лесно ли работят нашите посетители с него и какво ги интересува от неговото съдържание. Събраната чрез тези бисквитки информация се използва изключително и само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на посетителите на сайта. Ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Тези бисквитки ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и Adobe Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google и Adobe.

  • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а съдържат само информация за това как сте използвали нашия сайт. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват само информация, която е релевантна за Вас. Например, такива са бисквитките на Facebook, LinkedIn, Google, Microsoft/Bing Ads, Instagram, Pinterest и др.

Нашият сайт използва следните бисквитки:

НАИМЕНОВАНИЕДОСТАВЧИКЦЕЛСЪХРАНЕНИЕ
PHPSESSIDwww.febfund.bgзапазва потребителските настройки при всяко зареждане на страницадо изтичане на сесията
cookie_notice_acceptedwww.febfund.bgзапаметява разрешението на потребителя за използване на бисквитки1 месец
CONSENTwww.google.comзапаметява разрешението на потребителя за използване на Google Analytics20 години
NIDwww.google.comизползва се за съхраняване на предпочитанията на браузъра за вашия акаунт в Google (напр. резултати на страница)6 месеца

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на ФОНДАЦИЯ „ФЕБ“ събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър,  разположен в гр. София със споделен IP адрес 185.45.66.212 и име astra.superhosting.bg.

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на фондация „ФЕБ“  към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от фондация „ФЕБ“, моля, свържете се с нас на адрес 1113 София, бул. Цариградско шосе № 125, бл.3, каб. 201.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum