Център Калейдоскоп

Мобилният център за визуална наука „Калейдоскоп“ представлява инсталация във формата на купол със специализирано 3D mapping оборудване.

Обновяване на материалната база

През 2023 г. ще бъде реновирана една от най-големите зали в сградата на Стопански факултет – 304.

EthiCitizen

EthiCitizen e електронна платформа за подпомагане и насърчаване на активното устойчиво и отговорно потребление чрез директно ангажиране на младите хора.

+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2024 © Всички права запазени | Inventum