Зала 304 „проф. д.ик.н. Георги Чобанов“

Реновацията и облагородяването на учебната и материалната база на Стопански факултет е постоянна задача за фондация ФЕБ. През 2023 г. ще бъде реновирана една от най-големите зали в сградата – 304.

Новата учебна зала ще съдържа нова библиотека с редки оригинални икономически издания на английски, френски и немски език, както и две изложби с фотографии& 1/ на известния български финансист, филантроп, дипломат и политик от Народната партия Атанас Буров (1875-1954) и 2/ личен фотоархив на основателя на Стопански факултет проф. д.ик.н. Георги Чобанов.

Дарители: проф. д.ик.н. Георги Чобанов


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum