Център Калейдоскоп

Мобилният център за визуална наука „Калейдоскоп“ представлява инсталация във формата на купол със специализирано 3D mapping оборудване. Той е първата научна и информационна инсталация за популяризиране на темите, свързани с устойчивото развитие и Глобалните цели в България.

Тези пърформанси са новаторски модел, базиран на изживяването на посетителите. Изградени са чрез 3D mapping технология, режисирани от екипи от преподаватели от факултета и творчески екипи от 3D артисти, като комбинират цифрови изображения, движения и музика, за да предизвикат емпатия и емоционално ангажиране.

Партньори по проекта: ТОТАЛ Енерджис, Yettel България, Филип Морис Интернешънъл, Асарел Медет, VIP Security, Орбико.

 


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum