ЕthiCitizen

EthiCitizen e електронна платформа за подпомагане и насърчаване на активното устойчиво и отговорно потребление чрез директно ангажиране на младите хора. Реализира се от ученици от Националната природо-математическа гимназия и магистрите в програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет.

Партньори по проекта: читалище „Тротоара 2020“, HP.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2024 © Всички права запазени | Inventum