CategoriesСъбития
На 5 юни 2023 г. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ официално получи акредитация от международната Асоциация на MBA бизнес училищата (AMBA), един от водещите световни авторитети в бизнес образованието. С тази стъпка, Стопанският факултет демонстрира постоянния си ангажимент към високи постижения в обучението по икономика и бизнес.С акредитацията от AMBA, всички настоящи MBA студенти и скорошни MBA възпитаници на Стопанския факултет са поканени да се присъединят към Глобалната членска общност на AMBA, състояща се от повече от 60 000 студенти и възпитаници в над 150 държави. Мрежата, функционираща на безплатен принцип, подпомага връзките между студентите, гради лидерство, кариерно развитие и носи различни предимства.

Акредитация от AMBA представлява най-високият стандарт за постижения в бизнес образованието. Нейните строги критерии за оценка гарантират, че само най-висококачествените програми, които демонстрират най-добрите стандарти в преподаването, учебната програма и взаимодействието на студентите и бизнеса, получават акредитация.


На снимката: Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и директорът на MBA програмата доц. д-р Иван Ангелов получиха официално сертификата за акредитация.

Стопанският факултет е водеща научна и образователна институция в България и Югоизточна Европа със своите програми по икономика, финанси и мениджмънт. AMBA акредитира и трите MBA програми на Стопанския факултет: MBA in Strategic Management, MBA in Human Resources Development и MBA in Management Information Systems.

Членовете на акредитационния панел на AMBA оцениха високо репутацията на Стопанския факултет и на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в цялата страна. Те също така отбелязаха стремежа на факултета към непрекъснато усъвършенстване и следване на най-добрите международни стандарти. Не на последно място, експертите приветстваха отдадеността и страстта на преподавателите – особено тяхното многообразие и тяхната енергия за промяна.

Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, заяви: „Първата международна акредитация на нашия факултет отваря нова страница за MBA обучението в България и за нас в Стопанския факултет на Софийския университет. Строгите стандарти за акредитация на AMBA, съчетани с нашите най-добри практики и силна подкрепа от бизнес общността и възпитаниците, ще бъдат гаранция за устойчивото развитие на нашите програми. Очакваме с нетърпение и новите възможности за сътрудничество като част от мрежата на акредитираните от AMBA бизнес училища“.

Акредитацията на AMBA е с международен обхват и работи с убеждението, че акредитираните програми трябва да бъдат с най-висок стандарт и да отразяват променящите се тенденции и иновациите в следдипломното обучение по мениджмънт. Процесът на акредитация отразява този ангажимент за насърчаване на иновациите и изискването бизнес училищата винаги да се представят на най-високо ниво.

Андрю Мейн Уилсън, главен изпълнителен директор на AMBA & BGA, заяви: „Бих искал да поздравя всички от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за тази акредитация. Още по-повече да подчертая, че сега вие сте единственото учебно заведение в нашата мрежа, базирано в България. AMBA акредитира най-добрите 2% от бизнес училищата в световен мащаб и затова се радвам да Ви приветствам в семейството на AMBA и очаквам с нетърпение да работя с Вас в бъдеще“.

За повече информация или интервюта, моля свържете се с:

  • Елън Бюкан, Инсайт, PR мениджър, AMBA & BGA – e.buchan@amba-bga.com
  • Доц. д-р Ия Петкова, директор на MBA програма, Стопански факултет, СУ – iya.petkova@feb.uni-sofia.bg

 

За Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (FEBA):

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е водеща институция за научни изследвания и обучение по икономика, финанси и управление в България и Югоизточна Европа. Той е част от най-стария и реномиран изследователски университет в България, най-разпознаваемото българско висше училище в международен план. Академичният състав от 66 щатни преподаватели, над 100 хонорувани преподаватели и над 1660 студенти образуват силна общност, подкрепяна от хиляди възпитаници и повече от 160 водещи международни и национални партньори от бизнеса, публичния сектор и сферата на НПО.

Усилията на Стопанския факултет подкрепят Софийския университет в устойчивостта и изпълнението на целите за устойчиво развитие във връзка с членството в Глобалния договор на ООН и Принципите на ООН за устойчиво развитие.

Стопанският факултет е национален лидер в обучението на специалисти в сферата на ESG; Изкуствен интелект за бизнес и финанси; Енергийни пазари и услуги; Водна икономика и др.

Също така, факултетът е лидер по отношение на входящата мобилност в СУ, тъй като в него се преподават икономически и бизнес дисциплини на четири езика: български, английски, немски и френски.

Намерете списък на всички акредитирани от AMBA училища тук.

Относно AMBA & BGA

Начело на отличните постижения и пионерските иновации, повече от 50 години Асоциацията на MBAs (AMBA) е безпристрастният орган за следдипломно обучение по мениджмънт. AMBA създаде тази визия през 1967 г. и в един променлив, несигурен свят, тя е толкова актуална днес, колкото и тогава. Ние се ангажираме да повишим профила и стандартите за качество на бизнес образованието в международен план в полза на бизнес училищата, студентите и възпитаниците, работодателите, общностите и обществото.

• Нашата услуга за акредитация е глобален стандарт за всички MBA, DBA и магистърски степени, като в момента акредитира програми от най-добрите 2% от бизнес училищата в повече от 75 държави.
• Нашият Изследователски център изготвя богат набор от доклади, изследващи глобалните тенденции в сектора на бизнес образованието. Това движи нашето глобално лидерство и кампании за връзки с обществеността.
• Ние сме единствената професионална членска асоциация, която свързва MBA студенти и завършили, акредитирани бизнес училища и MBA работодатели по целия свят.
• Чрез нашите членове AMBA изгражда международна сила за добро, защитаваща най-добрите практики, отговорно управление и устойчивост. Членството в AMBA означава да бъдете част от международна общност от връстници с достъп до лидерство в бизнес стратегии, кариерни съвети и знания, както и портал за работни места в MBA.
• Нашите многократно награждавани събития предлагат възможности за изграждане на контакти, както онлайн, така и лично – на всички континенти в сътрудничество с международни корпоративни партньори и лидери.


Асоциацията на бизнес завършилите (BGA) е международен орган за членство и акредитация на водещи в света бизнес училища с висок потенциал, които споделят ангажимент за отговорни управленски практики и учене през целия живот и които се стремят да осигурят положително въздействие върху своите студенти, общности и икономиката като цяло. Ние предлагаме:

• Услуги за осигуряване на качество за бизнес училища и подобни институции, насочени към непрекъснато усъвършенстване и положително въздействие за повишаване на доверието и влиянието на бизнес училището.
• Консултации и менторски услуги за бизнес училища за подобряване на техния маркетинг и прием, програмен дизайн, взаимодействие с възпитаници, методи на преподаване и услуги за кариерно развитие.
• Международни събития за професионалисти, фокусирани върху непрекъснатото обучение.
• Членство за студенти и висшисти, което включва събития в социалните мрежи по целия свят, инструменти за професионално развитие, Център за развитие на кариерата и много други.
• Съдържание за отговорно управление, професионално и лично израстване и влияние чрез центъра за съдържание Business Impact.


+359 888 637 654

Телефон


office@febfund.bg

Email


+359 888 637 654

WhatsApp

гр. София 1113,
бул. Цариградско шосе 125,
блок 3
FEB FOUNDATION 2023 © Всички права запазени | Inventum